top of page
הצהרת בריאות
במקרה והחותר הוא קטין, יש למלא את פרטי ההורים:

 ISUP - התחייבות והצהרת בריאות:

 1. הנני מצהיר/ה כי אני בריא/ה, במצב פיזי טוב ואינני סובל/ת מבעיות רפואיות.

 2. ידוע לי שחל איסור מוחלט להתאמן בעת פציעה, בעיה בריאותית או תחת השפעת תרופות. מומלץ שלא להתאמן בהריון.

 3. אני יודע/ת לשחות ברמה טובה.

 4. SUP - ספורט מסוכן:

 5. ידוע לי כי חתירה וגלישה על SUP ("הפעילות") היא "ספורט מסוכן" אשר קיים בו סיכון שלא ניתן להימנע ממנו, כולל סיכון של נזקי גוף חמורים נכות ואף מוות.

 6. אני (ובמקרה של קטין – בני/ביתי) בוחר/ת להשתתף בפעילות ומקבל/ת על עצמי את הסכנות של פגיעות, אובדן או נזק שעשויים לקרות.

 7. ידוע לי כי השתתפותי בפעילות הינה על אחריותי הבלעדית וכי אין ל ISUP  או מי מטעמו אחריות לכל נזק / אובדן העלול להיגרם כתוצאה מהפעילות.

 8. ידוע לי כי אני יכול לרכוש בחברות ביטוח "ביטוח תאונות אישיות הכולל ספורט אקסטרים", למקרה של פגיעה במהלך הפעילות.

 9. במהלך הפעילות עלי להכיר את הוראות הבטיחות. אני מתחייב/ת להישמע להוראות הצוות והמדריכים ולא לגלוש על גלים ללא מדריך צמוד.

 10. ידוע לי כי חתירה עצמאית ו/או בקבוצה דורשת ניסיון קודם והכרת הנחיות הבטיחות. אני מאשר/ת בחתימתי כי יש לי ניסיון מוקדם 

 11. חפצים אישיים, פרטיות ומסרים שיווקיים

 12. ידוע לי, כי ISUP אינה אחראית לרכוש האישי שלי וכי שמירה עליו הינה באחריותי בלבד.

 13. ידוע לי ומוסכם עלי, כי ISUP מצלמת את הפעילות מעת לעת, ועושה שימוש בתוצרי הצילום לרבות לצורך פרסום וברשתות חברתיות.

 14. הנני מאשר/ת ל ISUP לשלוח לי מסרים שיווקיים מעת לעת לרבות באמצעות מסרונים ודואר אלקטרוני.

 15. אני החותר / האפוטרופוס מאשר בחתימתי את הסכמתי והתחייבותי בהתאם לכתב זה ואת נכונות כל הפרטים האמורים בו.

 16. ערכתי היום בדיקה למדידת חום גוף, בה נמצא כי חום גופי אינו עולה על 38 מעלות צלסיוס.

 17. איני משתעל/ת ואין לי קשיים בנשימה.

 18. למיטב ידיעתי לא הייתי במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים, ואיני נדרש להיות בבידוד.

אישור ההצהרה

תודה, נשוב אלייך בהקדם

צוות iSUP

A7309424.jpg
A7309712.jpg
לקריאה
לפני שיעור ראשון
bottom of page