top of page

קבוצות גלישה טיפוליות לילדים
לילדים בכיתות א׳-ד׳

כוחו של הים?

הים מהווה פלטפורמה המאפשרת עבודה טיפולית ועבודה פיזית גם יחד.

הבחירה בים כפלטפורמה שונה מפעילות ביבשה, המים מהווים חומר אחר- מכיל, עוטף ועם זאת משתנה ללא הרף, אין גל אחד הדומה לשני. נתון זה מאלץ את הילד למצוא פתרונות מול האתגרים שבים. פתרונות אלה ייחודיים לכל ילד- ילד אחד יבחר להיכנס למים בריצה מבלי לחשוב פעמיים ילד שני יהסס ויחשוש, כל פיתרון שילד מוצא הוא סוג של תשובה  פרטית וייחודית של הילד ומהווה בסיס להמשך העבודה עם הילד.

בזמן פעילות הקבוצה הצוות הטיפולי ומדריכי הגלישה יסייעו לילדים למצוא פתרונות יעילים עבורם תוך שימת דגש על הקשיים הרגשיים הספציפיים של כל ילד. אומנם קשיים חברתיים הוא נושא הקבוצה, אך לכל ילד יש סיבות אחרות לקשיים אלה. לכן ההתייחסות תהיה ספציפית לכל ילד בהתאם לצרכיו. לילד שלו קשיים כתוצאה מפחדים תהיה התייחסות אחת ולילד שיש לו קשיים חברתיים כתוצאה מכך שהוא לא מצליח לקרוא סיטואציות חברתיות תהיה התייחסות אחרת.
הפעילות היא קבוצתית ומאפשרת חיבורים בין הילדים תוך מכנה משותף ראשוני- הגלישה.
מפגש עם ילדים בני אותו הגיל מאפשר מפגש עם מגוון סיטואציות חברתיות ואופנויות תקשורת אשר יאפשרו לילד למצוא את האופן המיוחד שלו למצוא את מקומו בתוך קבוצה, למצוא את הדרך המיוחדת שלו להתמודד עם מצבים חברתיים שונים וכל זאת תוך כדי פעילות ספורטיבית חוויתית ומספקת.

תהליך הקבלה לקבוצה

כל ילד חייב לדעת לשחות כתנאי מקדים להשתתפות בפעילות. בתחילה יתקיימו שני מפגשי היכרות עם אחראית הטיפול הקבוצתי, מפגש אחד עם ההורים ומפגש אחד עם הילד. מטרת המפגש היא היכרות, תיאום ציפיות, ותחילת ניסוח המטרות הטיפוליות של העבודה עם הילד. 

כמו כן במפגש זה תיבדק התאמת הילד לקבוצה והאם הקבוצה היא המענה הטיפולי המתאים לילד, למרות הרצון לקבל כל ילד לקבוצה, נדרשת התאמה של הילד לקבוצה. מתאים לילדים בכיתות א׳-ד׳.

 

איך הקבוצה עובדת?

הקבוצות ייערכו בחוף הצוק הצפוני, אחת לשבוע במשך 12 שבועות, החל מה-5/10/21 בשעה 15:00. משך הפעילות כשעה וחצי. בכל קבוצה ישתתפו עד שבעה ילדים בליווי שלושה מדריכים- שני מדריכי גלישה מיומנים ופסיכותרפיסטית גולשת אשר אחראית על ההיבט הטיפולי רגשי. המפגשים ייערכו בים וביבשה ויהיו בעלי מבנה קבוע.

ההתייחסות לילד תתקיים בשני רבדים -

  • למידת הים וגלישה | בהתאם ליכולת הילד ולרמה בה הוא נמצא.

  • היבט רגשי טיפולי |  בהתייחס למטרות הפרטיות שייבנו במפגש היכרות פרטי עם הילד.

Screen Shot 2021-08-24 at 1.15.26 PM.png

גלישה טיפולית

footer cta
bottom of page