top of page
הרשמה לפעילות ילדים אוגוסט 2019
א'-ה' 4-8.8.19
א'-ה' 11-15.8.19

 ISUP - התחייבות והצהרת בריאות:

  1. הנני מצהיר/ה כי בני/ביתי בריא/ה, במצב פיזי טוב ואינו/ה סובל/ת מבעיות רפואיות או הפרעות בריאותיות שעלולות להגביל את השתתפותו בפעילות הקבוצה

  2. הנני מצהיר/ה כי במידה ויחול שינוי במצב הבריאותי של בני/ביתי אודיע על כך מיד למדריך הקבוצה.

  3. ידוע לי שחל איסור מוחלט להתאמן בעת פציעה, בעיה בריאותית או תחת השפעת תרופות. 

  4. אני מצהיר כי בני/ביתי יודע/ת לשחות ברמה טובה.

  5. הנני מודע/ת כי ייתכן ויחולו שינויים במבנה הפעילות ובהתאם למצב הים.

  6. ידוע לי, כי ISUP אינה אחראית לרכוש האישי שלי וכי שמירה עליו הינה באחריותי בלבד.

  7. אני האפוטרופוס מאשר בחתימתי את הסכמתי והתחייבותי בהתאם לכתב זה ואת נכונות כל הפרטים האמורים בו.

אישור ההצהרה

תודה ששלחתם! ניצור קשר בהקדם...

 הפעילות תתקיים בחוף הצוק הצפוני בת"א

 בקבוצות של עד 10 ילדים בין הגילאים 7-18 

         תאריכים: ראשון-חמישי 4-8.8 ו- 11-15.8 
         שעות:  08:30-12:30

         הפעילות כוללת:

         כריך בריאות איכותי לארוחת בוקר 
         גלשן לימוד וחולצת לייקרה 
         מחיר: 1080 ש"ח לחמישה ימים.1800 ש"ח לעשרה ימים

         10% הנחה לאחים.

         ניתן להירשם על בסיס יומי

         (מינימום 3 ימים)-250 ש"ח ליום

                 אי הגעה לאחר רישום תגרור חיוב של כל הסכום.

                 אין החזר כספי על ימים מוחסרים. 

                 על כל ילד להצטייד ב:

                 מים, בגד-ים, כובע, קרם הגנה מהשמש, כפכפים

bottom of page